We gaan binnenkort beginnen!

De Coronacrisis laat ook de plannen rond de bouw van de zomp niet onberoerd, maar we gaan binnenkort beginnen!

2020 positief begonnen

Na de nodige aanloopproblemen in het afgelopen jaar is 2020 positief begonnen. Er is een LEADER subsidie toegekend, zodat de uiteindelijke financiering voor de bouw van de zomp voor het grootste deel wordt gedekt. De uitdaging voor de korte termijn zit vooral in de beschikbaarheid van meer geschikt hout, aanschaf van machines en de inrichting van een werkplaats/bezoekerscentrum in de loods aan het Molenpad.

Inmiddels is in Harlingen een eikenstam van 14 meter aangekocht, die is gezaagd en getransporteerd naar een drogerij. In juni kan dit hout worden verwerkt voor de Vechtzomp Ommen. Dit konden wij realiseren doordat de gemeente haar bijdage in de LEADER subside als voorschot heeft uitgekeerd. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen die het mogelijk maak om in het najaar nóg twee bomen uit het Laarbos te vellen, en deze beschikbaar te stellen voor de bouw van de zomp. We hebben dus ‘adem’ op korte temijn, zowel in geld als in materiaal.

Werkplaats realiseren

Het subsidietermijn eindigt op 1 april 2023. Daarom willen we zo snel mogelijk starten met de bouw van de Vechtzomp. Inmiddels zijn we gestart met het aftimmeren en inrichten van de werkplaats. Een mooie mijlpijl!

Eerste stappen in de zomer

Ondanks eerdere tegenslagen verwachten we deze zomer de eerste stappen in de bouw te zetten! En verdere stappen, na de zomer? We zullen moeten handelen op basis van voortschrijdend inzicht, de ontwikkelingen in de samenleving en de beschikbare middelen. Wij hebben alle vertrouwen in het realiseren van de Vechtzomp Ommen, als we later dit jaar de wind weer een beetje mee hebben. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!