Vechtzomp November 2020: aan de grond gelopen.

Na alle pogingen die zijn ondernomen om hout uit het Laarbos te kunnen verwerken in de Ommer zomp, lijdt dit plan schipbreuk. Het vergunningtraject kost zeer veel tijd waardoor het de vraag is of het hout nog wel tijdig beschikbaar komt om te kunnen verwerken. Bovendien lopen de kosten van het vellen van twee bomen zo hoog op, dat de gemeente en stichting na overleg tot de conclusie komen dat deze investering niet verantwoord is. Hoewel de stichting deze uitkomst betreurt en ons voor nieuwe uitdagingen plaatst, is er begrip voor het ingenomen standpunt.

Om de PR activiteiten meer inhoud te kunnen geven wordt het uitvoerend bestuur uitgebreid met Annemiek Hagen van ontwerpbureau Brisk. Als zesde vrijwilliger completeert zij het bestuur, dat uit een beleidsbepalend en uitvoerend deel bestaat.

De eerste donateurs melden zich aan en hun aantal groeit voorspoedig!

Minder leuk is het dat het Coronavirus weer in alle hevigheid toeslaat zodat besloten moet worden de bouw op een lager pitje te zetten.