Maart 2021: op naar de 50!

we hebben inmiddels meer dan 40 particuliere donateurs, die drie jaar lang € 15,00 bijdragen en dan graag een gratis vaartocht maken met de zomp.

Maar ook krijgen we onverwachte gulle giften van particulieren, zoals de familie Overwijk en de familie Ekkelenkamp. Ommen draagt de bouw van de zomp een warm hart toe!

Het tweede deel van de documentaire van VechtdalLeeft! verschijnt op Youtube: Bouw Vechtzomp 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=C_CoDZz8aRc.

Het model van de zomp, beschikbaar gesteld door Geert Jalving uit Hardenberg dat enkele maanden in het Paviljoen aan de Vecht te bewonderen was, is weer terug bij de eigenaar. Met dank aan Klaas Hurink voor zijn bereidwillige medewerking!

Bakkers Van der Most en Ten Brinke kunnen straks hun Vechtzompbroodjes aanbieden met een bijpassend broodplankje, gemaakt door het ATC, onderdeel van De Maat. Voorlopig worden 100 stuks gemaakt.

Langzamerhand wordt het spannend of we onze deadlines wel gaan halen. De Coronacrisis beperkt ons sterk in de inzet van vrijwilligers zodat we meer professionele ondersteuning moeten inhuren. Om deze extra kosten te dekken worden regionale fondsen benaderd voor ondersteuning.