Januari 2021: landelijke belangstelling!

In het januarinummer van het magazine “Spiegel der Zeilvaart” verschijnt een groot artikel over de bouw van de zomp. Met name de door scheepsbouwer Harmen Timmerman gebruikte methode om sneller hout in de gewenste vorm te kunnen stomen krijgt uitgebreid aandacht.

https://www.ssrp.nl/stamboek/scheepstypes/zompen/sdz-2020-2021-nr10-december-januari—een-vechtzomp-voor-ommen 

Omdat het hout uit het Laarbos niet beschikbaar is moeten we weer op zoek naar geschikte stammen elders. Ook nu begint de zoektocht weer in het Spijkerbos in Olst, waar mogelijk geschikte stammen liggen. Deze zijn echter in principe al verkocht aan een rondhouthandel in Vaassen dus gaan we met hen contact leggen. In het voorjaar kunnen we daar in overleg met eigenaar Jos Koldenhof kijken of er geschikt hout bij zit en dat lijkt mogelijk.

VechtdalLeeft! begint met interviews voor de tweede aflevering van de documentaire over de bouw van de zomp. De eerste particuliere donateurs hebben zich aangemeld, maar nu meldt zich ook de eerste zakelijke vriend, Van der Weg uitvaartverzorging neem het voortouw en we hopen dat er vele zullen volgen. Aanmelden via de site: www.ommervechtzomp.nl.