Februari 2021: onzekere tijden?

De plannen rond de ontwikkeling van Haven Oost maken het onzeker of wij onze opslag van hout

in de loods achter de oude Welkoop nog lang kunnen gebruiken. Maar we vertrouwen erop dat de gemeente ons tijdig informeert en een alternatieve locatie kan bieden.

Het goede nieuws is dat na bakker Van der Most ook Ten Brinke Vechtzompjes gaat bakken en met een deel van de opbrengst ons gaan ondersteunen. We willen in april een officiële presentatie organiseren waarbij de eerste exemplaren worden overhandigd aan een persoon of organisatie in Ommen. Houd Ommer Nieuws dus in de gaten!

En nog meer goed nieuws: de Stichting Zabawas ui Wassenaar zegt ons een donatie toe van 

€ 6650,00 om de aankoop van zeilen en tuigage te financieren. Deze stichting beheert het vermogen van een fonds dat is opgezet door de familie Van Zanen, vroeger eigenaar van een groot baggerbedrijf.