December 2020: we gaan voor anker…….

De decembermaand brengt noodgedwongen rust in de scheepstimmerwerf tegenover molen De Lelie aan het Molenpad. De tweede Coronagolf heeft toegeslagen en het is niet verantwoord de vrijwilligers in de bouwgroep te laten doorwerken.

En helaas moeten we afscheid nemen van vrijwilliger van het eerste uur: Eppie Boezelman komt na een kort ziekbed onverwachts te overlijden.